Khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục